't Kraaienest verwelkomt in alle groepen van de basisschool nieuwe leerlingen. De plaatsing van leerlingen vraagt altijd een zorgvuldige afweging. Indien u belangstelling heeft om uw kind op onze school aan te melden dan kunt u een email sturen naar directie@kraaienestschool.nl

We volgen dan de onderstaande procedure:
* Een kort oriënterend gesprek tussen ouders en de directeur/ intern begeleider.
* Een bezoek aan onze school en een intakegesprek met de directeur/ intern begeleider.
* Ouder geeft 't Kraaienest schriftelijk toestemming tot opvragen informatie school van herkomst.
* De intern begeleider van 't Kraaienest neemt contact op met de school van herkomst.
* Het kind draait een dag mee op 't Kraaienest en de school besluit over wel/niet plaatsing op 't Kraaienest.
* 't Kraaienest ontvangt een schriftelijke aanmelding (inschrijfformulier) per mail aan: directie@kraaienestschool.nl
* Administratieve verwerking van de gegevens tussen de school van herkomst en 't Kraaienest
* Afspraak wordt gemaakt over de startdatum 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT