Vanaf het schooljaar 2021-2022 krijgen de kinderen om de week op donderdagmorgen muziekles van de vakleerkracht muziek. 

Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen – wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein. Daarom is muziekonderwijs op de basisschool zo belangrijk.
Muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaaren openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij.
Muziek is overal, het is onderdeel van ons dagelijks leven. In de klas zorgt het voor een positief schoolklimaat, waarin leerlingen zich afstemmen op elkaar.
Muziek in de klas is dus geen vrijblijvende keuze, maar noodzakelijk!"
(bron: Méér muziek in de klas)


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT