Inspectiebezoek

Maandag 1 april (geen grap) bracht de inspecteur van het onderwijs in het kader van het vierjaarlijks onderzoek een bezoek aan onze school.

Dit keer betrof het een themaonderzoek, waarbij de inspectie onderzoek doet naar een door de overheid aangereikt thema, in ons geval ‘didactisch handelen’.

Een pittig thema, want de inspectie beschouwt de kwaliteit van het lesgeven als cruciaal.

De dag begon met een presentatie door de directeur en aansluitend werden alle groepen bezocht.

Er werd gekeken naar betrokkenheid van de leerlingen, taakgerichtheid van de kinderen en feedback.

De inspectie was content.  Ze gaf in het nagesprek veel voorbeelden van wat zij had waargenomen. De leerkrachten gaven goed les; de uitleg was duidelijk en doelgericht, kinderen werden goed geactiveerd, zij waren betrokken en taakgericht. Ook de wisselende werkvormen en de adequate feedback die de inspecteur in alle groepen zag, werden positief benoemd.

De inspecteur gaf aan dat het pedagogisch klimaat in orde was; kinderen voelen zich op onze school veilig. ‘Een school met PIT!, doet recht aan de leerlingen en het team.’, aldus de inspecteur.

Kortom: een warm bad van complimenten.

Om dit te vieren was er gisterenmiddag voor de kinderen een ijsje en werden de leerkrachten getrakteerd op een stukje taart.

Vandaag weer hard aan het werk en plannen maken voor de toekomst!

Be prepared for the future!

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl