Kinderen leren iedere dag van elkaar. Zij zitten bij ons op school in heterogene groepen. In deze groep zijn twee leerjaren ondergebracht. Door de verschillen in ontwikkeling binnen een groep kunnen kinderen oefenen hoe wij met elkaar omgaan, elkaar kunnen helpen en samenwerken. De kinderen krijgen instructie in het eigen leerjaar, in een klein leerteam of individueel. Ook wordt groepsdoorbrekend gewerkt. Zo kunnen we ons onderwijs afstemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen en extra aandacht geven waar dat nodig is. De leerkrachten differentiëren bij instructie en verwerking van de leerstof. Er wordt op deze manier rekening gehouden met verschillen in tempo, belangstelling en begaafdheid. Op ’t Kraaienest is veel aandacht voor ieder kind. Ook vinden veel groep overstijgende activiteiten plaats om veel ontmoetingen, ervaringen en leermomenten te creëren. Jongere en oudere kinderen leren zo van en met elkaar. 
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl