't Kraaienest is een Gezonde School. 

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.

Onze school werkt structureel aan gezondheid en heeft daarvoor het vignet Gezonde School ontvangen voor het thema welbevinden. Dit gaat over de psychosociale gezondheid van kinderen. Denk hierbij aan het bevorderen van een veilig schoolklimaat, stimuleren van sociale competenties en het hebben van een vertrouwenspersoon. Hiermee laten wij aan onze leerlingen, leerkrachten en ouders zien dat wij gezondheid op onze school belangrijk vinden.  

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. Sociaal-emotioneel welbevinden staat voor lekker in je vel zitten en gepast sociaal gedrag vertonen. Kinderen die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor kunnen zij zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen en hechtere relaties opbouwen. Werken aan welbevinden draagt ook bij aan een fijne sfeer in de klas. Iedereen mag er zijn, fouten mogen gemaakt worden en samen dragen we zorg voor een veilige school. Onze school draagt zorg voor een veilig pedagogisch klimaat. Zorgen voor een prettig en veilig leer- en leefklimaat is daar een logisch onderdeel van. 

 

 

 

 

 


Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT