Ons Team

Ons team is een team met PIT! 
We hebben verschillende talenten, vullen elkaar aan, blijven ons ontwikkelen en hebben plezier in ons vak. 
De leerkrachten hebben zich gespecialiseerd en extra opleidingen gedaan, bijvoorbeeld in taal, rekenen, gedrag, gym of hoogbegaafdheid. 
Van en met elkaar leren is voor ons erg belangrijk. De medewerkers van onze school werken voortdurend aan het vergroten van hun vakbekwaamheid. Om het onderwijskundig beleid te borgen en verder te ontwikkelen volgt het schoolteam nascholing. Binnen 't Kraaienest werken leerkrachten intensief samen om van en met elkaar te leren. Dit krijgt vorm in Kwaliteitsteams waarin een bepaald vakgebied wordt behandeld en onderzocht. Ook vindt collegiale consultatie en overleg plaats

Julia van Bellen (directeur en intern begeleider) 
Suze Mol (leerkracht onderbouw)
Marjoleine Glerum (leerkracht onder- en middenbouw)
Yorinde de Geus (leerkracht middenbouw)
Sarah Helsloot (leerkracht bovenbouw)
Iris Frijmuth (leerkracht bovenbouw)
Merel Roth (leerkracht bovenbouw)
Neeke School (Intern Begeleider en Remedial Teacher)
Angela Westphal (pedagogisch medewerkster en leidster BSO 't Kraaienest)

Jolande Bisschop (schoolbegeleider; gedragsspecialist en specialist hoogbegaafdheid)
Marald Mens (schoolbegeleider; neuropsycholoog)
Eveline Velding (Schoolmaatschappelijk werkster)


Er zijn geen items gevonden.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl