OBS 't Kraaienest, een school met PIT!, dat wil zeggen: een school waar een kind met plezier naartoe gaat, zich inzet om te presteren en waar het talent van een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen met plezier naar school gaan en zich veilig voelen. Leren met plezier gaat een stuk gemakkelijker. Het team creëert een sfeer waarbinnen de kinderen zich veilig en geborgen voelen; er zijn duidelijke afspraken en regels en daardoor is er rust in de school. Ons onderwijs kan bestempeld worden als PITTIG. Wij willen het maximale uit het kind halen door het stellen van hoge, maar realistische eisen en bieden een breed scala aan activiteiten zodat talenten ontwikkeld kunnen worden.

In de waarden van onze school zien wij terug hoe wij met elkaar om willen gaan.
K= Kalm
R= Respectvol
A= Aardig
A= Aandacht
I= Inzet
Deze waarden zijn samen met de leerlingen van de leerlingenraad in augustus 2016 opgesteld. Met elkaar, team, leerlingen en ouders, dragen wij deze waarden uit.
Een respectvol contact en een respectvolle samenwerking tussen de schoolleiding, leerkrachten, leerlingen en ouders vormt de belangrijkste basis voor een dergelijk schoolklimaat.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl