Visie en missie
Onze missie luidt: ‘Niet apart maar samen’.

Binnen het openbaar primair en voortgezet onderwijs Hoeksche Waard ontmoeten kinderen met verschillende achtergrond elkaar. Wij informeren de leerlingen over die verschillende opvattingen en de wijze waarop zij daar mee om moeten gaan. Het openbaar onderwijs onderscheidt zich in zijn pluriformiteit van het bijzonder onderwijs dat juist een bepaalde levensopvatting aanhangt en uitdraagt.

Onze scholen leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het kind tot sociaal invoelend, autonoom en zelfverantwoordelijk persoon. Onze pedagogische opdracht is gebaseerd op de volgende waarden:

rechtvaardigheid – behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden
weldadigheid – doe de ander goed
waardigheid – wees respectvol
vrijheid – jouw vrijheid kan een belemmering voor de ander zijn.
Onze visie luidt: ‘Acis, de beste basis van kleuter tot student’.

Dat wil zeggen: onderwijs van de hoogste kwaliteit, voor elk kind, van jong tot oud en altijd op het juiste niveau.

-Onze basisscholen onderscheiden zich door onderwijs ‘op maat’ aan te bieden. De leerstof sluit goed aan bij de onderwijsbehoefte van elk kind. Dat geldt zowel voor kinderen die de gebruikelijke leerstof aan kunnen als voor de langzamere en snellere, (hoog)begaafde kinderen. Een aantal van onze basisscholen heeft voor deze groep zelfs speciale plusklassen ingericht.

-Onze school voor speciaal basisonderwijs, Het Pluspunt in Oud-Beijerland, vult het onderwijsaanbod van onze basisscholen aan met specifieke leerwegen voor kinderen met leer- en of gedragsproblemen (Sbo), voor kinderen met autistisch spectrum stoornissen (Ass) en hoogbegaafde leerlingen (Leonardo).

Onze basisscholen (en het sbo) werken nauw samen met het openbaar voortgezet onderwijs in de Hoeksche Waard. De overstap naar het Actief College of Hoeksch Lyceum is daardoor klein.

-Onze scholen voor openbaar voortgezet onderwijs hebben eveneens een breed onderwijsaanbod op elk niveau:

-Het Actief College geeft onderwijs op de volgende niveaus: Vmbo basis-, kader- en gemengd theoretische leerweg. Leerlingen kunnen een beschikking voor leerwegondersteuning (Lwoo) krijgen. Zij krijgen dan extra aandacht en begeleiding. De school biedt ook het leer-/werktraject (Lwt) aan. Niet alleen heeft het Actief College leerwegen van verschillend niveau, er zijn ook verschillende opleidingsrichtingen, namelijk: Economie en ondernemen, Techniek breed, Zorg en welzijn. Hierdoor sluit het onderwijsaanbod aan bij de belangstelling van vrijwel elke leerling.

-Het Hoeksch Lyceum geeft onderwijs op vier niveaus, namelijk: Mavo, Havo, Vwo (Atheneum en Gymnasium). Naast het reguliere aanbod heeft de school ook sportklassen, een international business college, een verdiepend aanbod voor het vak Engels (Cambridge) en speciale projecten op het VWO voor (hoog)begaafde leerlingen. In de bovenbouw Havo en Vwo kunnen de leerlingen kiezen uit vier profielen.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl