Kinderen leren iedere dag van elkaar. Zij zitten bij ons op school in heterogene groepen. Door de verschillen in ontwikkeling binnen een groep kunnen kinderen oefenen hoe wij met elkaar omgaan, elkaar kunnen helpen en samenwerken. De kinderen krijgen instructie in het eigen leerjaar. Op ’t Kraaienest is veel aandacht voor ieder kind. Ook vinden veel groep overstijgende activiteiten plaats om veel ontmoetingen, ervaringen en leermomenten te creëren. Jongere en oudere kinderen leren zo van en met elkaar. 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT