Er kunnen soms dingen gebeuren, thuis of op school waardoor je je niet fijn voelt. Het is dan goed om met iemand te kunnen praten die je kan helpen. Zo'n gesprek kan vanuit de ouders  gestart worden, of vanuit een kind of vanuit het team.

Waar kun je dan terecht:
- De schoolmaatschappelijk werkster. Zij kan in gesprek gaan en adviseren in volgende stappen die gezet kunnen worden; 

- De vertrouwenspersoon. Binnen onze school hebben we Marjoleine als vertrouwenspersoon. Bij haar kunt u terecht wanneer u zich zorgen maakt, maar dan gaat het vooral om zorgen rond bijvoorbeeld pestgedrag (m.glerum@kraaienestschool.nl); 

- De directie. Je kunt altijd terecht bij de directie voor alle zorgen en problemen die je wilt bespreken en waar een oplossing voor gevonden moet worden (directie@kraaienestschool.nl);

- De Medezeggenschapsraad. Bij de MR kun je terecht wanneer je een oplossing wilt voor een probleem en je hebt geen gehoor gekregen bij de leerkracht of de directie. Het gaat hier vooral om een algemeen, schoolbreed, onderwijskundig probleem; 

U kunt ons ook telefonisch bereiken,
0186-691661 (school)

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT