Rekenen:
Sinds het schooljaar 2020/2021 werken wij met de nieuwe rekenmethode Getal & Ruimte junior. Het team heeft een twee jarige training gevolgd in het lesgeven volgens het EDI-model. Onze leerkrachten passen het model van EDI toe in hun lessen. EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen.

Begrijpend lezen:
In oktober 2021 start het team met de teamtraining 'Effectief taal- en leesonderwijs'. Dit traject duurt twee jaar. Er wordt een drieslag gemaakt bij het technisch lezen zodat de doelen nauwkeurig lezen, vlot lezen en vloeiend lezen behaald kunnen worden. Het team krijgt interventies bij spelling en het team verdiept zich in 25 oplossingen voor beter begrijpend lezen. 

Filosofie:
Het team start in september 2021 met filosofietrainingen. Onze leerkrachten krijgen zo inzicht in de aard van filosofievragen en de meerwaarde van deze gespreksvorm. Ze krijgen praktische handvatten om een filosofisch gesprek aan te gaan en op gang te houden en ze onderzoeken met elkaar welke coöperatieve en creatieve werkvormen gecombineerd kunnen worden met filosoferen. 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT