Onze school houdt de leervorderingen van elk kind zorgvuldig bij, zodat wij op tijd signaleren of een leerling extra aandacht of ondersteuning of juist meer uitdaging nodig heeft.

De leerlingenzorg wordt gecoördineerd door de groepsleerkracht en de intern begeleider. Tijdens groepsbesprekingen en leerlingbespreking worden de leerlingen nauwkeurig gevolgd. 

De leerkracht en intern begeleider analyseren de resultaten van de methodetoetsen en de resultaten van van de M(idden)- en E(ind)toetsen van Cito op groeps- en leerlingniveau. De resultaten worden met het team besproken. Daarbij worden adviezen gegeven omtrent de vervolgaanpak. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT