Kraaienpraatje

Kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kunnen meer uitdaging nodig hebben of kunnen meer leerstof aan. Binnen onze taal-, lees- en rekenmethodes wordt al rekening gehouden met begaafde leerlingen. Zij kunnen kiezen uit een aantal extra opgaven met meer uitdaging.
Vaak hebben deze leerlingen een andere vorm van instructie nodig. In uitzonderlijke gevallen kunnen kinderen versneld door de leerstof gaan. We kijken dan naar:
- kinderen met een diagnose meer/hoogbegaafd
- kinderen die niveau I of I+ scoren bij de cito's rekenen en begrijpend lezen

Voor deze leerlingen organiseren wij elke donderdag 'het Kraaienpraatje'. Onder begeleiding van Juf Merel wordt samen met de leerlingen gereflecteerd op het gemaakte werk, en kijken ze op een coachende manier vooruit naar de nieuwe taken.

Na ieder toetsmoment van de Cito wordt er opnieuw gekeken of het van meerwaarde voor de leerling is om deel te nemen aan het Kraaienpraatje. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT