De kinderen van onze school worden d.m.v. het leerlingontwikkelsysteem van Parnassys gevolgd. ParnasSys is een leerlingadministratie- en -volgsysteem voor basisscholen in Nederland. Met ParnasSys en bijpassende modules werken, communiceren, sturen, volgen en geven onze leerkrachten les om het inzicht in ontwikkeling van onze leerlingen te verhogen.

In groep 1 en 2 wordt de ontwikkeling bijgehouden aan de hand van het ontwikkelingsvolgmodel ‘Leerlijnen Jonge Kind’.

Vanaf groep 3 tot en met groep 8 worden de kinderen cognitief gevolgd d.m.v. de methodetoetsen en de toetsen van het "Cito-leerlingvolgsysteem". In januari en in juni worden alle kinderen getoetst met methode-onafhankelijke toetsen van Cito. 

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling te volgen maken wij gebruik van “Zien!”
“Zien!” brengt het sociaal- emotioneel functioneren van kinderen van groep 1 t/m groep 8 systematisch in kaart. “Zien!” geeft inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen op het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren en helpt de leerkracht om het gedrag van het kind beter te begrijpen. 

Alle toetsresultaten worden ingevoerd in Parnassys. 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT