Onder passend onderwijs wordt verstaan dat alle leerlingen een plek moeten krijgen op een school die bij hun kwaliteiten en mogelijkheden hoort. De scholen binnen het samenwerkingsverband Hoeksche Waard realiseren dit zo goed mogelijk. De slogan van de Hoeksche School is ‘Geen kind het dorp uit, geen kind het eiland af’. 

SOP
Alle scholen stellen voor passend onderwijs een plan op: het schoolondersteuningsprofiel (SOP). Hierin legt het schoolbestuur vast welke ondersteuning de school kan bieden. Het ondersteuningsprofiel van de school wordt opgesteld door leraren, schoolleiding en schoolbestuur, en gaat door op het zorgbeleid van de school. U kunt het SOP van 't Kraaienest hier inzien. 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT