De missie van 't Kraaienest: een school met PIT!
Een school waar een kind met plezier naartoe gaat, zich inzet om te presteren en waar het talent van een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

De visie van ons onderwijs kan bestempeld worden als PITTIG. 
Wij stellen hoge, maar realistische eisen en bieden een breed scala aan activiteiten zodat talenten ontwikkeld kunnen worden. Het team creëert een sfeer waarbinnen de kinderen zich veilig en geborgen voelen.

In het woord 'kraai' hebben de leerlingen van de leerlingenraad omschreven hoe wij met elkaar om willen gaan. Dit zijn onze waarden van de school geworden.

K= Kalm
R= Respectvol
A= Aardig
A= Aandacht
I= Inzet

 

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT