Startgesprekken 

We willen samen werken aan een goede relatie tussen thuis en school.
Het doel van dit gesprek is het creëren van contact, verbondenheid en vertrouwen tussen school en ouders. 
Op basis van gelijkwaardigheid wordt het gesprek gevoerd. We zijn samen verantwoordelijk voor het leerproces van uw kind.

Het is erg belangrijk als uw kind erbij is, ook als het een kleuter is. Het gesprek is niet alleen bedoeld om inhoudelijk af te stemmen, maar ook om een goede start te maken.

Enkele aandachtspunten:

  • We spreken niet over, maar mét de leerling, van kleuter tot en met leerling van groep 8
  • Iedereen komt aan het woord.
  • De agenda is breed. Er is tijd voor een (informele) kennismaking en voor de uitwisseling over de ontwikkeling van de leerling thuis en op school.
  • Samen spreken we  af hoe de communicatie dit schooljaar verloopt: hoe en wanneer willen we elkaar informeren? De leerling is daarbij het uitgangspunt.
  • Het startgesprek (1e gesprek van het schooljaar) en de andere ouder-kindgesprekken duren 15 minuten.
  • De gesprekken worden na schooltijd gehouden. 
  • Bij duo-collega’s voert u het gesprek met degene die op dat moment haar/zijn werkdag heeft. 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT