OuderRAAD

Wat is de ouderraad?

De ouderraad is een commissie, die bestaat uit ouders van leerlingen van onze school en bestaat uit 3 bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester) en leden. De Ouderraad zorgt voor de organisatie van allerlei activiteiten op en rond de school en kan als “antenne” fungeren om op te vangen wat er onder de ouders leeft. De Ouderraad streeft ernaar de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten. Dit doet zij door onder andere ouders te betrekken bij de organisatie van allerlei activiteiten op en rond de school. De ouderraad overlegt regelmatig met de directie en andere vertegenwoordigers van de school.

Hoe kun je de ouderraad bereiken?
U kunt altijd één van bovenstaande ouders aanspreken op het schoolplein, ook kunt u de ouderraad aanschrijven op het adres van school. Daarnaast zal de ouderraad u regelmatig proberen te benaderen voor te organiseren activiteiten. Informatie over de OR kunt u altijd terugvinden op de site. Notulen en de nieuwsbrief worden ook opgehangen op het prikbord in school. Hebt u belangstelling voor het werk van de ouderraad en zou u mee willen doen? Neem gerust contact op. Wij kunnen altijd versterking gebruiken!

Wie zitten er in de OR?
Kristel Vos (voorzitter)
Lian van 't Hof (penningmeester)
Davinia Kneppers (secretaris)
Marcia van der Steen

Jaarverslag
Jaarlijks wordt het jaarverslag aan de ouders gepresenteerd tijdens de informatieavond.
Het financiële verslag ligt op school ter inzage.

Ouderbijdrage
Jaarlijks vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders voor het schoolfonds. Uit het schoolfonds worden activiteiten betaald, zoals: Sinterklaas, Kerstfeest, Paasontbijt, tractaties bij sportdagen enz. De hoogte van de ouderbijdrage wordt jaarlijks tijdens de algemene ouderavond vastgesteld.

Contact
Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te emailen naar info: directie@kraaienestschool.nl

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl