OuderRAAD

Wat is de ouderraad?

De ouderraad is een commissie, die bestaat uit ouders van leerlingen van onze school. Deze commissie bestaat uit 3 bestuursleden (voorzitter, secretaris en penningmeester) en leden.

De ouderraad zorgt voor de organisatie van allerlei activiteiten op en rond de school en kan als “antenne” fungeren om op te vangen wat er onder de ouders leeft. De ouderraad streeft ernaar de belangstelling voor en betrokkenheid van ouders bij school te vergroten. Dit doet zij door onder andere ouders te betrekken bij de organisatie van allerlei activiteiten op en rond de school. De ouderraad overlegt regelmatig met de directie en het team van de school.

 

Hoe kun je de ouderraad bereiken?

U kunt altijd één van onderstaande ouders aanspreken op het schoolplein. Ook kunt u de ouderraad aanschrijven op het adres van school. Daarnaast zal de ouderraad u regelmatig proberen te benaderen voor te organiseren activiteiten. Informatie over de ouderraad kunt u altijd terugvinden op de site. Hebt u belangstelling voor het werk van de ouderraad en zou u mee willen doen? Neem gerust contact op. Wij kunnen altijd versterking gebruiken!

 

Wie zitten er in de ouderraad?

Lian van ’t Hof

Daphne Schoen

Shirley de Keijzer

Celina Koenraadt

Roxanne Koesveld

 

Jaarverslag

Jaarlijks wordt er een financieel verslag gemaakt. Dit verslag ligt op school ter inzage.

 

Ouderbijdrage

Jaarlijks vraagt de ouderraad een bijdrage van de ouders voor het schoolfonds. Uit het schoolfonds worden activiteiten betaald, zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, het paasfeest, traktaties bij sportdagen en andere activiteiten. Over de hoogte van de ouderbijdrage wordt u middels een brief geïnformeerd. De hoogte van ouderbijdrage is ook terug te vinden in de schoolgids.

 

Contact

Heeft u interesse of vragen? Laat het ons weten. U kunt contact met ons opnemen door te e-mailen naar: directie@kraaienestschool.nl

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT