Ons Team

Ons team is een team met PIT! 
We hebben verschillende talenten, vullen elkaar aan, blijven ons ontwikkelen en hebben plezier in ons vak. 
De leerkrachten hebben zich gespecialiseerd en extra opleidingen gedaan, bijvoorbeeld in taal, rekenen, gedrag, gym of hoogbegaafdheid. 
Van en met elkaar leren is voor ons erg belangrijk. De medewerkers van onze school werken voortdurend aan het vergroten van hun vakbekwaamheid. Om het onderwijskundig beleid te borgen en verder te ontwikkelen volgt het schoolteam nascholing. Binnen 't Kraaienest werken leerkrachten intensief samen om van en met elkaar te leren. Dit krijgt vorm in Kwaliteitsteams waarin een bepaald vakgebied wordt behandeld en onderzocht. Ook vindt collegiale consultatie en overleg plaats

Jantine Blok (directeur en intern begeleider) 
Suze Mol (leerkracht onderbouw)
Marjoleine Glerum (leerkracht middenbouw)
Iris Frijmuth (leerkracht middenbouw en vervangt de leerkrachten bij afwezigheid)
Merel Roth (leerkracht bovenbouw)

Jolande Bisschop (schoolbegeleider; gedragsspecialist en specialist hoogbegaafdheid)
Marald Mens (schoolbegeleider; neuropsycholoog)
Tessa van den Hurk (Schoolmaatschappelijk werkster)

Amber van Puffelen (leidster BSO 't Kraaienest)

Er zijn geen items gevonden.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl