De zorg voor uw kind

Tegenwoordig praten we in het onderwijs ove 'passend onderwijs' voor elk kind. 't Kraaienest wil uw kind het onderwijs bieden dat past bij uw kind.
Er wordt ondersteuning geboden in twee "lagen". Ten eerste is er de school ('t Kraaienest) en ten tweede is er het samenwerkingsverband binnen de Hoeksche Waard.
Onze school heeft in het schoolondersteuningsprofiel beschreven wat wij zelf kunnen bieden. Wanneer blijkt dat wij, ondanks al onze inspanningen zelf niet de de nodige ondersteuning kunnen bieden, dan kan hulp worden ingeroepen bij het samenwerkingsverband.
Hoe dat allemaal in z'n werk gaat, kunt u lezen in onderstaand document.

Ondersteuningsplan SWV Hoeksche Waard 2014-2018 deel 1

www.swv2804.nl

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl