In 2017 is het gebouw grondig verbouwd. 't Kraaienest is een kleurrijke school, waar kinderen echt de ruimte hebben. Er zijn vier leslokalen, een speellokaal, een podium en een aantal ruimten voor extra activiteiten. Het gebouw beschikt over twee pleinen, met speelmogelijkheden voor iedere leeftijd. Eén plein wordt voor de onderbouw gebruikt en beschikt over enkele speeltoestellen en een zandbak. Het andere plein is een Schoolplein14. Schoolplein14 is een initiatief van de Johan Cruyff Foundation en heeft als doel alle leerlingen uit het primair onderwijs uit te dagen en te stimuleren om met elkaar te spelen en te sporten. Het plein heeft een voetbalveld, een atletiekbaan en een grasveld met speeltoestellen. In de pauze en na schooltijd maken de leerlingen van de school en kinderen uit het dorp hier veel gebruik van.

Zit uw kind op de basisschool en heeft u opvang nodig buiten de schooltijden? Dan kan uw kind voor en na schooltijd worden opgevangen door de leidsters van de BSO.

Ook peuterspeelzaal 't Hummeltje vindt u in ons gebouw. Door onze samenwerking ontstaat er een doorgaande lijn voor kinderen in de leeftijd van 2 t/m 13 jaar. De overstap van uw peuter naar het basisonderwijs wordt kleiner gemaakt.

De school heeft een uitgebreide jeugdbibliotheek. Leerlingen van groep 7 en 8 verzorgen de werkzaamheden in de bibliotheek. Ondernemen, zorgen voor elkaar en samenwerken zijn talenten die hier ontwikkeld worden.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl