Muziek draagt op een unieke manier bij aan de ontwikkeling van kinderen – wetenschappelijk onderzoek toont dat keer op keer aan. Het bevordert bijvoorbeeld de sociaal-emotionele ontwikkeling en de ontwikkeling van het brein.
Daarom is muziekonderwijs op de basisschool zo belangrijk.
Juist muziek legt een structurele basis voor empathie, sociale binding, kwaliteit van leven, creativiteit, luisteren naar elkaaren openstaan voor verschillen: onmisbare menselijke waarden in onze maatschappij.
Muziek is overal, het is onderdeel van ons dagelijks leven. In de klas zorgt het voor een positief schoolklimaat, waarin leerlingen zich afstemmen op elkaar.
Muziek in de klas is dus geen vrijblijvende keuze, maar noodzakelijk!"
(bron: Méér muziek in de klas)

De school vindt het een taak om de kinderen in aanraking te laten komen met muziek en de kinderen kennis te laten maken met de vele facetten van muziek en muziekbeoefening.
Naast de wekelijkse muzieklessen, vinden er workshops en projectlessen plaats en een aantal keer per jaar zullen de leerlingen het geleerde ten gehore brengen. Bijvoorbeeld tijdens een PIT(s)TOP in onze school of een optreden voor bijvoorbeeld de ouderen van het dorp.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT