Het UIL-traject bieden wij aan, aan kinderen die meer uitdaging nodig hebben.
UIL staat voor uitdagend individueel leertraject. De reguliere leerstof wordt compact aangeboden en uitgebreid met verdieping en verrijking. Daarnaast wordt ingezet op het leren-leren, ontdekkend en onderzoekend leren of het aanleren van een vreemde taal.

Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT